post

FIFA er forkortelsen for Fédération Internationale de Football Association, og er den institusjonen som som styrer foreningsfotball i hele verden. Den er en av de største og eldste “ikke-statlige organisasjonene” (NGOs) som fortsatt eksisterer. Foreningen be stiftet i Paris i 1904, og har spredd sin innflytelse til hele verden. I dag teller organisasjonen 209 forskjellige medlemsforbund.

Forspillet for internasjonale fotballkamper

Det første internasjonale spillet som fant sted med FIFA sitt regelverk i bunnen, var mellom Skottland og England. Spillet ble holdt på The Oval, en arena som egentlig var bygget for Cricket, i 1872. Dette la grunnlaget for stiftelsen av den første nasjonale fotballforeningen, i Skottland i 1873. Deretter fulgte en organisering av spillet for hele Det Forenede Kongedømmet.

FIFA stiftes

FIFA-LogoDeretter ønsket britene å lede an sporten på globalt nivå, noe som ble forkastet av naboene på kontinentet. De svarte med å stifte FIFA i 1904. De grunnleggende medlemmene var Frankrikes fotballforbund, Belgias fotballforbund, Danmarks fotballforbund, så vel som Nederlandenes Fotballforbund, Spanias fotballforbund, sammen med Sveriges og Sveits sitt fotballforbund. Det andre store fotball-landet etter Storbritannia, Tyskland, var heller ikke med i første omgang. De meldte seg inn på etterskudd, via et telegram.

Som en del av regelverket for grunnleggelsen sikret FIFA seg retten til å regjere over alle spill mellom forskjellige land, og til å håndheve Lovene som regulerte alle spill innenfor det som ble omtalt som fotballforenings-fotball. Frem til noen år senere fantes det fortsatt en del variasjon mellom de forskjellige landenes regelverk for spillet. FIFA sikret seg et monopol som de også kunne håndheve, og derfor var det FIFA som organiserte se første olympiske turneringene i fotball, i 1908 og i 1912. Begge OL-turneringene ble forresten vunnet av de forenede britiske laget.

Etter det første OL-spillet fikk foreningen større oppmerksomhet i utlandet, og ikke-europeiske medlemmer begynte å melde seg inn. Sør-Afrika ble første ikke-europeiske medlem, fulgt av Argentina og Chile i anledning av OL-1912. De Forenede Stater og Canada ble også relativt tidlig med.

Egen internasjonal organisering

Under Verdenskrigen brøt FIFA nesten sammen, også fordi organisasjonens fremste pådriver, Woolfall døde i 1918. Likevel ble det holdt et nytt møte i 1919 for å planlegge fremtiden. Da nektet britene å være med, fordi både tyskere og østerrikere var invitert. FIFA gjenopptok likevel arbeidet med å organisere kampene under OL, samt planleggingen av forskjellige landskamper. Fra 1928 oppstod planene om et eget verdensmesterskap. Timingen var litt uheldig, på samme måte som valg av sted. Første fotball-VM ble holdt i Uruguay i 1930, midt i begynnelsen av finanskrisen, og med lange reiseavstander, med to måneders total reisetid for alle europeere. Dermed deltok kun fire europeiske lag i et noe amputert VM. VM i Italia i 1934 ble derimot mer lykket. Her deltok mange lag, men det hele var organisert med kvalikrundene i Italia, noe som førte til at mange lag reise langt, for så å ryke ut etter kun ett spill. Kampene fikk stor oppmerksomhet, og stemningen var høy da vertslandet selv stakk av med seieren. Dertil ble kampene overført på radio for hele verden, noe som gav kampene ekstra stor oppmerksomhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *