Atletico Madrid har en litt spredd fortid, og var egentlig en avlegger av Atletico Bilbao. Derfor varierer også angivelsene om Atletico Madrids grunnleggelse. Det varierer litt på hvordan man regner. Det fantes nemlig et Atheletic-lag som deltok i kampen om Kongepokalen i 1898, men dette var et blandingslag som til dels bestod av medlemmer at Athletic Bilbao. En ekte Athletic Club de Madrid grunnlegges derimot på den 26 april 1903. Den som nå undrer over rettskrivingen kan nøye seg med en enkel forklaring. Under fascismen i Spania, ble det forbudt å ha utenlandske navn på idrettslag, samt andre ting. Som følge oversatte mange av lagene, som var engelsk inspirerte, navnene sine til ekte spanske versjoner av navnet. For å gjøre det hele mer komplisert, kan det også nevnes at Atletico byttet navn flere ganger, også som en følge av fascistregimet sin politikk.

Atletico+Madrid+v+Athletic+Bilbao+UEFA+Europa+PtsmZRbZV_UlI første omgang ble Athletic Club Madrid grunnlagt som en del av ungdomsprogrammet til Athletic Bilbao, og i den første tiden var det nære bånd mellom Bibao, og de mange baskiske innvandrerne som hadde innvandret til Madrid i kraft av at byen var et vekstområde med mye industri som trakk til seg folk fra hele landet.

Skrøner om bytte av drakter

Et av kallenavnene som har holdt med klubben er at de har drakter laget av samme stoff som en vanlig madrass som ble produsert i Madrid, som også hadde røde og hvite striper. Dette fordi stoffrestene var så billige. Muligens er dette en historie som sosseguttene til Real Madrid fortalte for å gjøre narr av arbeider-klubben.

En annen forklaring på byttet av farver er mer troverdig. Bilbao og Madrid pleide å handle in sine drakter i bulk, og pleide å kjøpe de samme fargene som Blackburn Rovers, hvitt og blått. Da innkjøpet skulle finne sted i 1911, var der ingen Rovers-drakter å oppdrive. Derfor ble draktene til Southampton, i røde og hvite striper kjøp inn i stedet for. Skjortene kom til, samtidig som man beholdt de blå buksene til Blackburn Rovers.

Den første stadion fikk laget i 1921, da de også gjorde seg uavhengige av Bilbao. Stadion var et nybygg som fant sted i sammenheng med utvidelsen av byens rekkevidde, da metroen begynte å strekke seg ut under den voksende storbyen, og gjorde det mulig for mange folk å reise over større avstander. Resultatet ble Estadion Metropolitano de Madrid, med 35 000 seter, som var laget hjem frem til 1966, da Estadio Vincente Calderon ble oppført.

Klubben var lenge ledende i Madrids tidlige by-derby, og tok flere ganger andreplassen i kampen om kongepokalen. Dette dannet grunnlaget for at de var med da de første lagene stiftet den nasjonale førstedivisjonen i 1928. De ble derimot ikke lenge i Primera Division, og hoppet opp og ned i løpet av 30-tallet. Borgerkrigen ble et brudd med den vanlige spillingen, og 8 av lagets faste spillere døde i kampene. Deretter rykket laget opp siden krigens ødeleggelser hadde ødelagt hjemmebanen til Oviedo. Samtidig med befestigelsen av fasciststyre i Spania ble Athletic Club fusjonert, og tvunget til å bytte navn til Athletic Aviacion de Madrid, med rekker delvis fylt med kadetter fra flyvåpenets skole.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *